Zgłoś Przedszkole

Jakie korzyści daje aplikacja?

Zarządzanie kalendarzem

Prowadż kalendarz dodając wydarzenia, które automatycznie wyświetlą się wybranej grupie.

Płatności

zarządzaj płatnościami

Kontroluj obecności

W szybki sposób dowiesz się o nieobecności dziecka w przedszkolu przez specjalną funkcję aplikacji.

Twórz powiadomienia

Wysyłaj powiadomienia jednym kliknięciem. Informuj jednocześnie wybrane grupy rodziców o aktualnych wydarzeniach.